wzajemnie potrzebni

Zadanie publiczne zlecone przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, jako odpowiedź na szczególnie trudną sytuację spowodowaną masowym napływem do Polski obywateli Ukrainy (w szczególności kobiet i dzieci) na skutek działań wojennych Federacji Rosyjskiej prowadzonych na jej terenie.

O zadaniu publicznym

Celem zadania publicznego jest stworzenie efektywnego, kompleksowego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób
i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce (m. in. w zakresie zaspokajania potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych).  Zadanie realizowane jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

x

Współpracujących podmiotów

Ludzie łączą ręce

x

lokali objętych ukończoną adaptacją i remontem

Młoda para wykonuje razem remont mieszkania

x

lokali dzierżawionych w ramach utworzonych SAN

Architektura, koncepcyjne zdjęcie bloku

x

Gospodarstw domowych objętych wsparciem

Rodzina wspólnota wsparcie

Konkurs

Ogłoszony został otwarty konkurs w ramach zadania publicznego, którego celem jest wdrożenie  pilotażowego modelu  efektywnego, kompleksowego systemu średnio- i długoterminowej pomocy
i włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Aktualności

III Komitet Sterujący

Dnia 13 września 2023 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbył się III Komitet Sterujący w ramach zadania publicznego WZAJEMNIE POTRZEBNI. W spotkaniu

Czytaj więcej »

Kontakt

Jeśli zainteresowało Cię nasze zadanie publiczne i chcesz się z nami skontaktować, wszystkie informacje znajdziesz klikając w przycisk poniżej.

Skip to content