Edukacja

Formalne i praktyczne aspekty działalności Społecznych Agencji Najmu
Społeczne Agencje Najmu Praktyczny przewodnik dla Gmin opracowany przez Fundację Habitat for Humanity Poland
Społeczna Agencja Najmu – co warto wiedzieć?
Materiały ze szkolenia z zakresu Społecznych Agencji Najmu oraz zarządzania najmem społecznym.
Materiały z webinarium o prowadzonym otwartym konkursie.
USTAWA z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Skip to content