18 sierpnia 2023 r. zakończyło się badanie ankietowe

Informujemy, iż dnia 18 sierpnia 2023 r zakończyło się badanie ankietowe w ramach zadania publicznego „Wzajemnie potrzebni”. Badania zostały przeprowadzone na terenach gmin objętych wsparciem, gdzie powstaną Społeczne Agencje Najmu, wśród czterech grup respondentów:

  • przedstawicieli społeczności lokalnych,
  • przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego,
  • obywateli Ukrainy przebywający w Polsce,
  • przedstawicieli organizacji działających w obszarze włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

Badanie miało charakter anonimowy, respondentom udostępniono możliwość wypełnienia ankiet elektronicznie lub tradycyjnie w wersji papierowej.

W najbliższym czasie powstanie raport podsumowujący badanie ankietowe. Zadaniem raportu będzie przedstawienie diagnozy zasobów, barier oraz potrzeb Realizatorów projektów w zakresie integracji społecznej i międzykulturowej.

Pozostałe aktualności

Skip to content