Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego rozpoczęła remonty mieszkań.

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego jako Realizator zadania publicznego „Wzajemnie Potrzebni” wyremontuje 21 mieszkań, które będą zasiedlone przez obywateli Ukrainy dotkniętych w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej, a także repatriantów i obywateli RP pochodzący z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (zwłaszcza mieszkaniowym).

Program to nie tylko miejsca zamieszkania, ale również wsparcie w zakresie integracji społecznej, rynku pracy i edukacji. W ramach zadania publicznego „Wzajemnie Potrzebni” Fundacja współpracuje z czterema gminami Powiatu Monieckiego. Są to Gminy: Mońki, Jaświły, Jasionówka i Goniądz. Osoby należące do grupy docelowej mogą skorzystać z:

1. Mieszkań z możliwością dofinansowania czynszu.

2. Pomocy w zdobyciu pracy i podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

3. Możliwości odbycia stażu u pracodawcy z gwarancją zatrudnienia.

4. Wsparcia psychologa.

5. Pomocy w zakresie integracji społecznej i odnalezienia się w nowym miejscu.

6. Wsparcia w zakresie nauki języka, ale również wsparcia w nauczaniu.

7. Pomocy w załatwianiu spraw urzędowych.

Na zdjęciach widoczne postępy prac z dwóch lokali w Jasionówce
oraz jednym prywatnym lokalu w Mońkach. 

Pozostałe aktualności

Skip to content