III Komitet Sterujący

Dnia 13 września 2023 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbył się III Komitet Sterujący w ramach zadania publicznego WZAJEMNIE POTRZEBNI. W spotkaniu wzięła udział Pani Agnieszka Ścigaj – minister, członek Rady Ministrów, a także członkowie Departamentu Integracji Społecznej w KPRM, przedstawiciele Operatora konkursu Wzajemnie Potrzebni, reprezentanci podmiotów realizujących projekt: Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, Fundacja Habitat For Humanity Poland, Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE, Fundacja im. św. Michała Archanioła oraz przedstawiciele organizacji międzynarodowych, w tym Międzynarodowej Organizacji ds. Migrantów (IOM Polska) oraz Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR Polska).

Spotkanie otworzyła Pani minister Agnieszka Ścigaj, witając zebranych gości.

Następnie głos zabrali przedstawiciele Realizatorów projektów, którzy zaprezentowali obecny etap realizacji projektów.

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja moderowana przez przedstawicieli Operatora konkursu. Realizatorzy projektów zgłaszali pojawiające się w trakcie realizacji projektów trudności, uwagi, zapytania. Dyskusja była aktywna i konstruktywna. Ostatnim punktem Komitetu były wystąpienia ekspertów zewnętrznych z organizacji międzynarodowych: IOM i UNHCR.

Pozostałe aktualności

Skip to content