Informujemy, że w dniu 13.03.2023 r. uległy zmianie zapisy Regulaminu konkursu Wzajemnie Potrzebni w punkcie XI TRYB I ZASADY SKŁADANIA OFERT ORAZ OCENY OFERT.

Informujemy, że w dniu 13.03.2023 r. uległy zmianie zapisy Regulaminu konkursu Wzajemnie Potrzebni
w punkcie XI TRYB I ZASADY SKŁADANIA OFERT ORAZ OCENY OFERT.

Operator konkursu dodał obowiązek złożenia oferty w wersji elektronicznej w postaci skanu podpisanej oferty wraz z załącznikami lub wersji elektronicznej dokumentu wraz z załącznikami podpisanej podpisem kwalifikowalnym na adres poczty mailowej biuro@wzajemniepotrzebni.pl w terminie podanym wogłoszeniu konkursu tj. do dnia 23.03.2023 r.

Złożone dokumenty muszą być tożsame z dokumentami złożonymi lub wysłanymi w oryginale na adres: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” ul. Niecała 18/3, 20-080 Lublin

Wprowadzona zmiana ma na celu przyspieszenie oceny ofert i możliwości rozstrzygnięcia konkursu niezwłocznie po zamknięciu naboru ofert.

 

REGULAMIN KONKURS 13.03.2023 

REGULAMIN KONKURSU 23.02.2023 – wersja archiwalna

Pozostałe aktualności

Skip to content