IV Komitet Sterujący

Dnia 2 października 2023 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbył się IV Komitet Sterujący w ramach zadania publicznego WZAJEMNIE POTRZEBNI. W spotkaniu wzięła udział Pani Agnieszka Ścigaj – minister, członek Rady Ministrów, a także członkowie Departamentu Integracji Społecznej w KPRM, przedstawiciele Operatora konkursu Wzajemnie Potrzebni, reprezentanci podmiotów realizujących projekt: Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, Fundacja Habitat For Humanity Poland, Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE, Fundacja im. św. Michała Archanioła, a także przedstawiciele samorządów. Pośród zaproszonych gości znajdowali się również przedstawiciele organizacji międzynarodowych, w tym Kevin J. Allen – pełnomocnik Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w RP, a także Międzynarodowej Organizacji ds. Migrantów (IOM Polska).

Spotkanie otworzyła Pani Minister Agnieszka Ścigaj, witając zebranych gości.

Pani Minister wraz z Panią Małgorzatą Czarnecką, koordynatorem projektu Wzajemnie Potrzebni, przedstawiła idee projektu Wzajemnie Potrzebni oraz dotychczas osiągnięte wskaźniki projektu.

Głównym punktem programu było wręczenie przez Panią Minister statuetek gminom oraz organizacjom pozarządowym, które podjęły się wyzwania wdrożenia innowacyjnego projektu WZAJEMNIE POTRZEBNI zleconego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków publicznych. Statuetki były wręczane w kategorii „Otwarty na innowacje społeczne” dla gmin: Goniądz, Jaświły, Jasionówka, Mońki, Bielawa, Będzino, Żyrardów, Dąbrowa Górnicza oraz dla powiatu Monieckiego.

W kategorii „Promotor innowacji społecznych w zakresie mieszkalnictwa” statuetki otrzymali Realizatorzy projektu: Fundacja im. Św. Michała Archanioła, Fundacja Habitat for Humanity Poland, Stowarzyszenie „Lepsze Jutro, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE, Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego oraz Operator konkursu Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES, a także Sekretarz Stanu, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Następnie głos zabrali przedstawiciele Realizatorów projektów i przedstawiciele samorządów, którzy zaprezentowali obecny etap realizacji projektów. Ostatnim punktem programu była dyskusja, dotycząca obecnych i przyszłych wyzwań dla SAN.

Na zakończenie Pani Minister podziękowała wszystkim za zaangażowanie w realizacji projektu WZAJEMNIE POTRZEBNI.

Dziękujemy wszystkim za udział.

Pozostałe aktualności

Skip to content