Podpisanie pierwszych umów z zakresu rynku pracy na terenie Powiatu Monieckiego

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w dn. 25.08.2023 r. podpisała pierwsze umowy dotyczące wsparcia z zakresu rynku pracy w ramach realizacji projektu pn.: „Stworzenie efektywnego, kompleksowego systemu średnio – i długoterminowej pomocy na terenie Powiatu Monieckiego” w ramach zadania publicznego pn.: WZAJEMNIE POTRZEBNI zleconego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków publicznych. W spotkaniu uczestniczyli lokalni pracodawcy, obywatele Ukrainy i Polski, Prezes Fundacji oraz asystenci pracy.

W ramach projektu zostanie utworzonych 5 nowych miejsc pracy, a przedsiębiorcy otrzymają refundację kosztów wyposażenia danego stanowiska.

W lokalnych firmach zorganizowanych zostanie także 10 trzymiesięcznych staży. W związku z czym zostały zawarte trójstronne umowy stażowe.

Zgodnie z założeniami projektu, wsparcie kierowane jest do obywateli Ukrainy dotkniętych w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej, a także repatriantów i obywateli RP pochodzącym z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (zwłaszcza mieszkaniowym) na terenie czterech gmin Powiatu Monieckiego (Mońki, Goniądz, Jaświły i Jasionówka).

Pozostałe aktualności

Skip to content