Podpisano umowy na prowadzenie Społecznych Agencji Najmu na terenie powiatu Monieckiego

Z początkiem października podpisano umowy na prowadzenie Społecznych Agencji Najmu w czterech gminach na terenie powiatu Monieckiego. Po powołaniu SAN-ów i organu prowadzącego, podpisano umowy właściwe dzierżawy lokali mieszkalnych, które zostały wyremontowane w ramach realizacji projektu pn.: „Stworzenie efektywnego, kompleksowego systemu średnio – i długoterminowej pomocy na terenie Powiatu Monieckiego”.  

Obecnie trwa nabór uczestników- osób, które mają problemy mieszkaniowe i wymagają wsparcia w tym zakresie. Mamy nadzieję, że lokale zostaną szybko zamieszkałe. W chwili obecnej Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego dokupuje wyposażenie i sprzęty, których brakuje w lokalach.

Prowadzony jest stały monitoring zajęć organizowanych w ramach programu. Uczestnicy poszerzają swoje słownictwo i możliwości wypowiedzi w języku polskim. Dzieci uczestniczące w projekcie nadrabiają zaległości pracując z nauczycielami na zajęciach dodatkowych. Rozmowy z nauczycielami potwierdzają założenia projektowe. Dzieci stały się bardziej otwarte w szkole wśród rówieśników i bardziej pewne swoich możliwości.

Pozostałe aktualności

Skip to content