Składanie ofert

W związku z realizacją zadania publicznego pn. WZAJEMNIE POTRZEBNI, zapraszamy do udziału w otwartym ogólnopolskim konkursie ofert. Jego celem jest wdrożenie  pilotażowego modelu  efektywnego, kompleksowego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce (m. in. w zakresie zaspokajania potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych).

Zachęcamy uprawnione podmioty – organizacje pozarządowe  –  do składania ofert.

Miejsce składania ofert:
za pośrednictwem kuriera, lub pocztą bądź osobiście na adres:

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES

Biuro operatora konkursu: WZAJEMNIE POTRZEBNI
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES
ul. Niecała 18/3, 20-080 Lublin

tel.: 574 311 556

Termin składania ofert:  od 23.02.2023 r. do dnia 23.03.2023 r.

Pozostałe aktualności

Skip to content