UNHCR ogłosił konkurs grantowy

Szanowni Państwo,

Jest nam miło poinformować, że UNHCR ogłosił konkurs grantowy dla organizacji prowadzonych przez uchodźców (więcej o kwalifikowalności poniżej). W ramach wsparcia można otrzymać dofinansowanie do 45 000,00 USD.

  • UNHCR, Refugee-led Innovation Fund (ENG), kwalifikowalność – polskie organizacje prowadzone przez uchodźców. Termin: 30 czerwca 2023 r.

Dodatkowe informacje:

  • UNHCR Refugee-led Innovation Fund jest otwarty na zgłoszenia od organizacji kierowanych przez uchodźców. Fundusz wspiera innowacje wszystkich organizacji kierowanych przez osoby, które doświadczyły przymusowego wysiedlenia, w tym uchodźców, osoby ubiegające się o azyl, przesiedleńców wewnętrznych, osoby powracające i bezpaństwowców.
  • Fundusz zapewnia całościowe wsparcie – łączące środki finansowe, mentoring i inną wiedzę specjalistyczną – bezpośrednio organizacjom kierowanym przez uchodźców, aby umożliwić im projektowanie i dostarczanie nowych interwencji, które mają trwały pozytywny wpływ na ich społeczności.
  • Wnioskodawcy są proszeni o składanie wniosków jako zespół, zwykle w ramach istniejącej organizacji. Fundusz przyjmuje wnioski zarówno od zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych organizacji. Dodatkowa uwaga zostanie poświęcona zapewnieniu, że organizacje kierowane przez osoby LGBTIQ+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami i inne niedostatecznie reprezentowane grupy otrzymają wsparcie i zachętę do złożenia wniosku do Funduszu.

Wnioski przechodzą przez dwuetapowy proces selekcji:

  1. Organizacje są proszone o przesłanie krótkiego listu intencyjnego do 30 czerwca 2023 r. do godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego. List intencyjny powinien zawierać krótki opis zidentyfikowanego problemu i propozycje jego rozwiązania. Zespół ds. innowacji dokona przeglądu zgłoszeń i wyłoni krótką listę kandydatów do drugiego etapu.
  • Organizacje znajdujące się na liście będą miały kolejne trzy tygodnie na złożenie pełnego wniosku. Otrzymają one wsparcie ze strony Działu Innowacji i biur krajowych UNHCR w celu opracowania i złożenia szczegółowych wniosków.

Wszelkie pytania dotyczące tej możliwości finansowania należy kierować na adres innovationfund@unhcr.org . Szczegółowe informacje, dodatkowe informacje i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie https://www.unhcr.org/innovation/refugee-led-innovation-fund/.

Pozostałe aktualności

Skip to content