W dniach 04.07.2023 r. – 18.08.2023 r. w ramach działań ewaluacyjnych zadania publicznego „Wzajemnie Potrzebni” przeprowadzane są badania ankietowe z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiet.

W dniach 04.07.2023 r. – 18.08.2023 r. w ramach działań ewaluacyjnych zadania publicznego „Wzajemnie Potrzebni” przeprowadzane są badania ankietowe z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiet. Celem prowadzonych badań jest identyfikacja potrzeb, zasobów i barier Realizatorów projektów, którzy podjęli się utworzenia efektywnego systemu pomocy dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

Badania przeprowadzone są na terenach gmin objętych wsparciem, gdzie powstaną Społeczne Agencje Najmu, wśród czterech grup respondentów: mieszkańców gmin, pracowników JST, reprezentantów lokalnych organizacji/instytucji oraz obywateli Ukrainy przebywającymi w Polsce. Ankiety mają charakter anonimowy dostępne są w formie elektronicznej, na dedykowanej platformie Survio.

Wychodząc naprzeciw Obywatelom Ukrainy, ankieta przetłumaczona została na język ukraiński.

Pozostałe aktualności

Skip to content