Na Terenie Powiatu Monieckiego w większości lokali trwają zaawansowane prace remontowe

W ramach realizacji projektu pn.: „Stworzenie efektywnego, kompleksowego systemu średnio – i długoterminowej pomocy na terenie Powiatu Monieckiego” w większości lokali trwają zaawansowane prace remontowe według kosztorysów i zatwierdzonych projektów.
Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego przygotowuje się do odbioru wyremontowanych mieszkań.

W dniach 25-31 sierpnia 2023 r. podpisano umowy stażowe oraz umowy na
doposażenie stanowisk pracy. 15 osób, w tym siedmioro obywateli Ukrainy, rozpoczęło
pracę u lokalnych przedsiębiorców.

We wrześniu odbyło się kolejne spotkanie integracyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy –
uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniu prowadzonym z zakresu rynku pracy.

Obywatelki Ukrainy w nowym miejscu pracy.

Na zdjęciach widoczne postępy prac.

Pozostałe aktualności

Skip to content