Zaproszenie na szkolenia

Informujemy, że w ramach zadania publicznego pn. WZAJEMNIE POTRZEBNI zaplanowane są bezpłatne szkolenia z zakresu:

  1. tworzenia i prowadzenia Społecznych Agencji Najmu;
  2. zarządzania najmem.

Szkolenia będą prowadzone przez zespół ekspertów, którzy wyjaśnią zasady funkcjonowania Społecznych Agencji Najmu oraz sposób ich tworzenia. Szkolenia odbędą się w przystępnej formule online, z możliwością zadawania pytań i konsultowania pojawiających się niejasności.

O terminach szkoleń poinformujemy wkrótce.

Ponadto po podpisaniu umów o dofinasowanie realizatorzy otrzymają pełne i stałe doradztwo ekspertów ds. mieszkalnictwa, edukacji, rynku pracy i integracji społecznej. Doradztwo zostanie dobrane do potrzeb realizatora, zdiagnozowanych po podpisaniu umowy dofinansowania.

Poza wsparciem merytorycznym eksperci będą odpowiedzialni za zapewnienie jakości i efektywności realizowanych przez wybrane podmioty działań  oraz będą nadzorowali wdrażanie ich w poszczególnych obszarach projektu.

Eksperci przez cały okres realizacji zleconego zadania będą udzielać doradztwa, monitorować realizowane działania, wspierać i pomagać wyłonionym podmiotom w osiągnięciu założonych celów.

Terminy szkoleń:

07.03.2023 w godzinach 10:00 -13:00

14.03.2023 w godzinach 10:00 -13:00

15.03.2023 w godzinach 09:00 –12:00

20.03.2023 w godzinach 12:00 -15:00

Pozostałe aktualności

Skip to content