Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert WZAJEMNIE POTRZEBNI

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert w ramach zadania publicznego
pn.: WZAJEMNIE POTRZEBNI zleconego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków budżetu Państwa.

Wszystkie złożone oferty po pozytywnej ocenie formalnej zostały poddane ocenie merytorycznej.

W ramach konkursu złożono 17 ofert. Kryteriów formalnych nie spełniło 6 ofert. Pozostałe oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej. 5 ofert zostaje skierowanych do negocjacji zgodnie z
pkt XII. 1. Regulaminu konkursu, pozostałe 6 ofert znajduje się na liście rezerwowej.

Informacja o wyniku oceny merytorycznej zostanie przesłana wszystkim Organizacjom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

LISTA OFERT PO OCENIE MERYTORYCZNEJ 19.04.2023 r.

Pozostałe aktualności

Skip to content