Operator Konkursu zaprasza Państwa do składania ofert cenowych na realizację usług eksperta ds. budownictwa mieszkalnego.

Szanowni Państwo,


w związku z prowadzonym postępowaniem na wycenę usług eksperta ds. budownictwa mieszkalnego, zapraszamy do składania ofert cenowych w ramach zadania publicznego pn.: WZAJEMNIE POTRZEBNI, zleconego przez Prezesa Rady Ministrów ze środków publicznych na podstawie umowy nr 1/DIS/23 z dn. 21.02. 2023r., które jest odpowiedzią na szczególnie trudną sytuację spowodowaną masowym napływem do Polski obywateli Ukrainy dotkniętych w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennym i w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej.

Szczegóły znajdują się w załączeniu: Rozeznanie rynku na usługi eksperta ds. budownictwa.

 

W wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy ofert ustalono najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w rozeznaniu rynku:

Cena brutto za wykonaną usługę eksperta usługi ds. budownictwa mieszkalnego 170 000,00 zł (słownie) sto siedemdziesiąt tysięcy złotych  00/100

Pozostałe aktualności

Skip to content