Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację usługi ewaluacji w ramach WZAJEMNIE POTRZEBNI

Szanowni Państwo,


w związku z prowadzonym postępowaniem na wycenę usługi kompleksowej ewaluacji działań wdrażanych w ramach zadania publicznego pn: WZAJEMNIE POTRZEBNI, zleconego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków publicznych, zapraszamy do składania ofert cenowych.

Szczegóły znajdują się w załączeniu: Rozeznanie rynku na usługi ewaluacji.

W wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy ofert ustalono najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w rozeznaniu rynku:

Cena brutto za wykonaną usługę 345 000,00 zł

(słownie) trzysta tysięcy czterysta pięć tysięcy 00/100

Pozostałe aktualności

Skip to content